Katastrální území:
Čísla parcel:
  rozlišovat parcely zjednodušené evidence