Vyšehoří
Katastr nemovitostí
KN obce Vyšehoří (570095)
Územní plán

Územní plán Vyšehoří byl vydán rozhodnutím Zastupitelstva obce Vyšehoří č. 28/2010, ze dne 2. 4. 2010 formou opatření obecné povahy č. 1/2010, opatření obecné povahy nabylo účinnosti 17. 4. 2010

Opatření obecné povahy - textová část (stáhnout PDF 0.14 MB)
Návrh - textová část (stáhnout PDF 0.36 MB)
Návrh - Výkresová dokumentace
1. Výkres základního členění území (stáhnout PDF 0.45 MB)
2. Hlavní výkres - koncepce uspořádání území obce (stáhnout PDF 0.89 MB)
3. Hlavní výkres - koncepce dopravy (stáhnout PDF 0.45 MB)
4. Hlavní výkres - energetika a spoje (stáhnout PDF 0.41 MB)
5. Hlavní výkres - vodní hospodářství (stáhnout PDF 0.59 MB)
6. Veřejně prospěšné stavby a opatření (stáhnout PDF 0.44 MB)
Odůvodnění - textová část (stáhnout PDF 0.72 MB)
Odůvodnění - Výkresová dokumentace
1. Širší vztahy (stáhnout PDF 0.52 MB)
2. Koordinační výkres (stáhnout PDF 1.07 MB)
4. Výkres záborů ZPF a PUPFL (stáhnout PDF 0.48 MB)
Užitečné odkazy
Manuál mapového portálu

Úvodní stránka mapového portálu Mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky obce Vyšehoří
Český úřad zeměměřický a katastrální
Správa základních registrů
Mapa kriminality (celá ČR)
Dopravní informace (celá ČR)