Svébohov
Katastr nemovitostí
KN obce Svébohov (541125)
Územní plán

Územní plán Svébohov byl vydán rozhodnutím Zastupitelstva obce Svébohov č. 8, ze dne 14. 12. 2011 formou opatření obecné povahy č. 1/2011, opatření obecné povahy nabylo účinnosti 1. 1. 2012.

Opatření obecné povahy - textová část (stáhnout PDF 0.15 MB)
Návrh - textová část (stáhnout PDF 0.60 MB)
Návrh - Výkresová dokumentace
A.2.1 Výkres základního členění území (stáhnout PDF 0.32 MB)
A.2.2 Hlavní výkres (stáhnout PDF 0.57 MB)
A.2.3 Dopravní a technická infrastruktura - doprava, energetika, spoje (stáhnout PDF 0.55 MB)
A.2.4 Technická infrastruktura - vodní hospodářství (stáhnout PDF 0.93 MB)
A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny (stáhnout PDF 0.46 MB)
A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (stáhnout PDF 0.30 MB)
Odůvodnění - textová část (stáhnout PDF 0.72 MB)
Odůvodnění - Výkresová dokumentace
B.2.1 Výkres širších vztahů (stáhnout PDF 5.09 MB)
B.2.2 Koordinační výkres (stáhnout PDF 1.34 MB)
B.2.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (stáhnout PDF 0.54 MB)
Pasporty a mapy
Užitečné odkazy
Manuál mapového portálu

Úvodní stránka mapového portálu Mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky obce Svébohov
Český úřad zeměměřický a katastrální
Správa základních registrů
Mapa kriminality (celá ČR)
Dopravní informace (celá ČR)