Rohle
Katastr nemovitostí
KN obce Rohle (540871)
Územní plán

Územní plán Rohle byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Rohle dne 30. 9. 2014, formou opatření obecné povahy č. 1/2014, opatření obecné povahy nabylo účinnosti 17. 10. 2014.

Opatření obecné povahy č. 1/2014 (stáhnout PDF 1.29 MB)
Návrh - textová část (stáhnout PDF 0.78 MB)
Návrh - Výkresová dokumentace
A.2.1 Výkres základního členění území (stáhnout PDF 0.89 MB)
A.2.2 Hlavní výkres (stáhnout PDF 1.05 MB)
A.2.3 Dopravní a technická infrastruktura (stáhnout PDF 2.05 MB)
A.2.4 Koncepce uspořádání krajiny (stáhnout PDF 1.63 MB)
A.2.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (stáhnout PDF 0.82 MB)
Odůvodnění - textová část (stáhnout PDF 1.48 MB)
Odůvodnění - Výkresová dokumentace
B.2.1 Výkres širších vztahů (stáhnout PDF 7.94 MB)
B.2.2 Koordinační výkres (stáhnout PDF 3.14 MB)
B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (stáhnout PDF 1.00 MB)
Pasporty a mapy
Užitečné odkazy
Manuál mapového portálu

Úvodní stránka mapového portálu Mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky obce Rohle
Český úřad zeměměřický a katastrální
Správa základních registrů
Mapa kriminality (celá ČR)
Dopravní informace (celá ČR)