Rájec
Katastr nemovitostí
KN obce Rájec (540854)
Územní plán

Územní plán Rájec byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Rájec č. 2014.24.4.6. ze dne 18. 6. 2014 formou opatření obecné povahy č. 1/2014. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 4. 7. 2014.

Opatření obecné povahy - textová část (stáhnout PDF 1.17 MB)
Návrh - textová část (stáhnout PDF 0.74 MB)
Návrh - Výkresová dokumentace
A.2.1 Výkres základního členění území (stáhnout PDF 0.93 MB)
A.2.2 Hlavní výkres (stáhnout PDF 0.99 MB)
A.2.3 Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje (stáhnout PDF 1.01 MB)
A.2.4 Technická infrastruktura - vodní hospodářství (stáhnout PDF 1.05 MB)
A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny (stáhnout PDF 0.96 MB)
A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (stáhnout PDF 0.74 MB)
Odůvodnění - textová část (stáhnout PDF 1.34 MB)
Odůvodnění - Výkresová dokumentace
B.2.1 Výkres širších vztahů (stáhnout PDF 2.93 MB)
B.2.2 Koordinační výkres (stáhnout PDF 1.52 MB)
B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (stáhnout PDF 0.94 MB)
Pasporty a mapy
Užitečné odkazy
Manuál mapového portálu

Úvodní stránka mapového portálu Mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky obce Rájec
Český úřad zeměměřický a katastrální
Správa základních registrů
Mapa kriminality (celá ČR)
Dopravní informace (celá ČR)