Rájec
Katastr nemovitostí
KN obce Rájec (540854)
Územní plán

Územní plán Rájec byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Rájec č. 2014.24.4.6. ze dne 18. 6. 2014 formou opatření obecné povahy č. 1/2014. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 4. 7. 2014.

Opatření obecné povahy - textová část (stáhnout PDF 1.17 MB)
Návrh - textová část (stáhnout PDF 0.74 MB)
Návrh - Výkresová dokumentace
A.2.1 Výkres základního členění území (stáhnout PDF 0.93 MB)
A.2.2 Hlavní výkres (stáhnout PDF 0.99 MB)
A.2.3 Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje (stáhnout PDF 1.01 MB)
A.2.4 Technická infrastruktura - vodní hospodářství (stáhnout PDF 1.05 MB)
A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny (stáhnout PDF 0.96 MB)
A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (stáhnout PDF 0.74 MB)
Odůvodnění - textová část (stáhnout PDF 1.34 MB)
Odůvodnění - Výkresová dokumentace
B.2.1 Výkres širších vztahů (stáhnout PDF 2.93 MB)
B.2.2 Koordinační výkres (stáhnout PDF 1.52 MB)
B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (stáhnout PDF 0.94 MB)
Užitečné odkazy
Manuál mapového portálu

Úvodní stránka mapového portálu Mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky obce Rájec
Český úřad zeměměřický a katastrální
Správa základních registrů
Mapa kriminality (celá ČR)
Dopravní informace (celá ČR)