Nemile
Katastr nemovitostí
KN obce Nemile (553476)
Územní plán

Územní plán Nemile byl vydán rozhodnutím Zastupitelstva obce Nemile č. V/2011 ze dne 10. 3. 2011, formou opatření obecné povahy č. 2/2011 dne 28. 11. 2011, opatření obecné povahy nabylo účinnosti 13. 12. 2011.

Opatření obecné povahy - textová část (stáhnout PDF 0.32 MB)
Návrh - textová část (stáhnout PDF 0.66 MB)
Návrh - Výkresová dokumentace
A 2.1 Výkres základního členění území (stáhnout PDF 0.36 MB)
A 2.2 Hlavní výkres (stáhnout PDF 0.64 MB)
A 2.3 Hlavní výkres - doprava, energetika, spoje (stáhnout PDF 1.12 MB)
A 2.4 Hlavní výkres - vodní hospodářství (stáhnout PDF 1.59 MB)
A 2.5 Hlavní výkres - Koncepce uspořádání krajiny (stáhnout PDF 0.86 MB)
A 2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (stáhnout PDF 0.36 MB)
Odůvodnění - textová část (stáhnout PDF 0.85 MB)
Vyhodnocení požadavků na ZPF - tabulka (stáhnout PDF 0.21 MB)
Odůvodnění - Výkresová dokumentace
B.2.1 Výkres širších vztahů (stáhnout PDF 7.54 MB)
B 2.2 Koordinační výkres (stáhnout PDF 1.60 MB)
B 2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (stáhnout PDF 0.92 MB)
Pasporty a mapy
Užitečné odkazy
Manuál mapového portálu

Úvodní stránka mapového portálu Mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky obce Nemile
Český úřad zeměměřický a katastrální
Správa základních registrů
Mapa kriminality (celá ČR)
Dopravní informace (celá ČR)