Nemile
Katastr nemovitostí
KN obce Nemile (553476)
Územní plán

Územní plán Nemile byl vydán rozhodnutím Zastupitelstva obce Nemile č. V/2011 ze dne 10. 3. 2011, formou opatření obecné povahy č. 2/2011 dne 28. 11. 2011, opatření obecné povahy nabylo účinnosti 13. 12. 2011.

Opatření obecné povahy - textová část (stáhnout PDF 0.32 MB)
Návrh - textová část (stáhnout PDF 0.66 MB)
Návrh - Výkresová dokumentace
A 2.1 Výkres základního členění území (stáhnout PDF 0.36 MB)
A 2.2 Hlavní výkres (stáhnout PDF 0.64 MB)
A 2.3 Hlavní výkres - doprava, energetika, spoje (stáhnout PDF 1.12 MB)
A 2.4 Hlavní výkres - vodní hospodářství (stáhnout PDF 1.59 MB)
A 2.5 Hlavní výkres - Koncepce uspořádání krajiny (stáhnout PDF 0.86 MB)
A 2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (stáhnout PDF 0.36 MB)
Odůvodnění - textová část (stáhnout PDF 0.85 MB)
Vyhodnocení požadavků na ZPF - tabulka (stáhnout PDF 0.21 MB)
Odůvodnění - Výkresová dokumentace
B.2.1 Výkres širších vztahů (stáhnout PDF 7.54 MB)
B 2.2 Koordinační výkres (stáhnout PDF 1.60 MB)
B 2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (stáhnout PDF 0.92 MB)
Užitečné odkazy
Manuál mapového portálu

Úvodní stránka mapového portálu Mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky obce Nemile
Český úřad zeměměřický a katastrální
Správa základních registrů
Mapa kriminality (celá ČR)
Dopravní informace (celá ČR)