Dubicko
Katastr nemovitostí
KN obce Dubicko (534927)
Územní plán

Územní plán Dubicko byl schválen Zastupitelstve obce Dubicko na 5. zasedání dne 20. 5. 2015 a nabyl účinnosti dne 5. 6. 2015.

Návrh - textová část (stáhnout PDF 0.79 MB)
Návrh - Výkresová dokumentace
I.1 Výkres základního členění území (stáhnout PDF 1.44 MB)
I.2 Hlavní výkres (stáhnout PDF 2.94 MB)
I.3 Dopravní a technická infrastruktura (stáhnout PDF 2.28 MB)
I.4 koncepce uspořádání krajiny (stáhnout PDF 2.30 MB)
I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (stáhnout PDF 1.30 MB)
Odůvodnění - textová část (stáhnout PDF 1.53 MB)
Odůvodnění - Výkresová dokumentace
II.1 Výkres širších vztahů (stáhnout PDF 2.33 MB)
II.2 Koordinační výkres (stáhnout PDF 4.06 MB)
II.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (stáhnout PDF 2.08 MB)
Další projekty
Dopravní infrastruktura
Veřejné osvětlení
Užitečné odkazy
Manuál mapového portálu

Úvodní stránka mapového portálu Mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky obce Dubicko
Český úřad zeměměřický a katastrální
Správa základních registrů
Mapa kriminality (celá ČR)
Dopravní informace (celá ČR)