Dubicko
Katastr nemovitostí
KN obce Dubicko (534927)
Územní plán

Územní plán Dubicko byl schválen Zastupitelstve obce Dubicko na 5. zasedání dne 20. 5. 2015 a nabyl účinnosti dne 5. 6. 2015.

Návrh - textová část (stáhnout PDF 0.79 MB)
Návrh - Výkresová dokumentace
I.1 Výkres základního členění území (stáhnout PDF 1.44 MB)
I.2 Hlavní výkres (stáhnout PDF 2.94 MB)
I.3 Dopravní a technická infrastruktura (stáhnout PDF 2.28 MB)
I.4 koncepce uspořádání krajiny (stáhnout PDF 2.30 MB)
I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (stáhnout PDF 1.30 MB)
Odůvodnění - textová část (stáhnout PDF 1.53 MB)
Odůvodnění - Výkresová dokumentace
II.1 Výkres širších vztahů (stáhnout PDF 2.33 MB)
II.2 Koordinační výkres (stáhnout PDF 4.06 MB)
II.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (stáhnout PDF 2.08 MB)
Pasporty a mapy
Dopravní infrastruktura
Veřejné osvětlení
Užitečné odkazy
Manuál mapového portálu

Úvodní stránka mapového portálu Mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko
Webové stránky obce Dubicko
Český úřad zeměměřický a katastrální
Správa základních registrů
Mapa kriminality (celá ČR)
Dopravní informace (celá ČR)